top of page

The Engineer, Battle Damaged

Franczyzowa

Aliens

Rok wydania

2012

Rodzaj wydania

Exclusive, 2-Pack

Seria lub fala

Toys R Us

Materiał źródłowy

Prometheus

PREDATOR.jpg
Other Links Icon.jpg
The Engineer, Battle Damaged
The Engineer, Battle Damaged
NECA Logo.png
bottom of page