top of page

T-800, Final Battle

Franczyzowa

Terminator

Rok wydania

2009

Rodzaj wydania

General Clamshell

Seria lub fala

Series 2

Materiał źródłowy

Terminator 2

PREDATOR.jpg
Other Links Icon.jpg
T-800, Final Battle
T-800, Final Battle
NECA Logo.png
bottom of page