top of page

Kaiju Otachi

Franczyzowa

Pacific Rim

Rok wydania

2015

Rodzaj wydania

Deluxe, Boxed

Seria lub fala

Materiał źródłowy

Pacific Rim

PREDATOR.jpg
Other Links Icon.jpg
Kaiju Otachi
Kaiju Otachi
NECA Logo.png
bottom of page