top of page

Jason Voorhees

Franczyzowa

Horror

Rok wydania

2004

Rodzaj wydania

General, 2-Pack, Boxed

Seria lub fala

Materiał źródłowy

Freddy vs Jason

PREDATOR.jpg
Other Links Icon.jpg
Jason Voorhees
Jason Voorhees
NECA Logo.png
bottom of page