top of page

Noah Díaz, Exo-Suit

Franczyzowa

Transformers

Numer

-

Rok wydania

2023

Rodzaj wydania

Core Class

Odłam

Autobot

Materiał źródłowy

Rise of the Beasts

blog-shapes-square-windows.jpg

Wave 8

STAR WARS BS.jpg

Informacje o wydaniu

Other Links Icon.jpg
blog-shapes-square-windows.jpg
HASBRO.png
bottom of page